Kontakt

Ambulancia Levice                           Ambulancia Trnava

Poliklinika, 6. posch.                         Poliklinika Družba, detská časť, 1. posch., č. dv. 135

SNP 19                                               Starohájska 1

Levice                                                Trnava

Telefonický kontakt:

036/633 29 51, 036/6379 432

PhDr. Zuzana Bieliková   0905 276 171

Mgr. Katarína Bieliková   0917 103 802