Pobyty

Organizujeme psychorehabilitačné pobyty v pokojnom prostredí kúpeľného mestečka Dudince v liečebnom dome Diamant zamerané na komplexnú zmenu  stravovacích a pohybových návykov. Sústredíme sa na zistenie pôvodu nadváhy a následnú nápravu. Využívame rôzne psychoterapeutické prostriedky, hlavne hypnózu, pomocou ktorej sa pôvodné zdeformované návyky v stravovaní zmenia šesťkrát rýchlejšie ako pri klasickom učení. Pomocou 12-dňového pobytu sa človek za krátky čas môže zbaviť zlozvykov pri stravovaní a opäť reaguje na vrodené signály organizmu.

Počas pobytu sa venujeme nielen zmene stravovacích návykov, ale aj tých pohybových formou cvičenia v bazéne i v telocvični. K psychickej pohode pri chudnutí prispievajú spoločné večerné programy zamerané na introspekciu a pochopenie príčin nadváhy, počas ktorých klientov naučíme zvládať aj náročné životné situácie v súkromnej i pracovnej oblasti. O fyzickú pohodu sa postará rehabilitačný personál a fyzioterapeuti a večerná tancovačka.
          Pobyt začína v nedeľu nástupom v čase od 14:00 – 17:30 hod., kedy sa ubytujete, absolvujete vstupnú lekársku prehliadku a registráciu u nás. Už v deň nástupu si môžete zaplávať v hotelovom bazéne s minerálnou vodou. Ukončenie pobytu je v piatok obedom.

Termíny:

26. február až 07. marec 2024

28. máj  až  08. máj 2024

06. október až 18. október 2024

Pracovné činnosti

Klinická psychológia:

  • Diagnostika intelektu
  • Diagnostika osobnosti
  • Diferenciálna diagnostika
  • Diagnostika pre potreby sociálnej poisťovne
  • Diagnostika psychickej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní a streliva
  • Diagnostika psychickej spôsobilosti pre výkon rôznych povolaní

 

Dopravná psychológia

 

 

Psychoterapia

  • Neurózy a úzkostné stavy
  • Liečba obezity pomocou hypnózy
  • Poruchy správania u detí a dospievajúcich
  • EEG Biofeedback terapia

Psychorehabilitačné pobyty

Organizujeme psychorehabilitačné pobyty v pokojnom prostredí kúpeľného mestečka Dudince v liečebnom dome Diamant zamerané na komplexnú zmenu  stravovacích a pohybových návykov. Sústredíme sa na zistenie pôvodu nadváhy a následnú nápravu. Využívame rôzne psychoterapeutické prostriedky, hlavne hypnózu, pomocou ktorej sa pôvodné zdeformované návyky v stravovaní zmenia šesťkrát rýchlejšie ako pri klasickom učení. Pomocou 12-dňového pobytu sa človek za …

O nás

Sme súkromná psychologická ambulancia s miestom výkonu činnosti v Leviciach a v Trnave.  Pracujeme v oblasti klinickej psychológie, dopravnej psychológie, individuálnej psychoterapii a hypnoterapie. Venujeme sa tiež EEG Biofeedback terapii, ktorá pomáha zbaviť sa rôznych psychických ťažkostí po vyčerpaní, po úrazoch hlavy, prípadne po prekonaní náhlej cievnej mozgovej príhody. U detí je táto metodika vhodná tam, kde sa objavia poruchy reči, poruchy učenia, dysgrafie, dyslexie, dysortografie, nočné pomočovania, ľahká mozgová dysfunkcia a pod.

Dlhoročne sa venujeme problematike obezity, ktorú ponímame komplexne, pričom využívame hlavne psychoterapeutické prostriedky a prístupy a v našich kurzoch spojené s kompletnou fyzickou rehabilitáciou v liečebných kúpeľoch.

Pobyty

Organizujeme psychorehabilitačné pobyty v pokojnom prostredí kúpeľného mestečka Dudince v liečebnom dome Diamant zamerané na komplexnú zmenu  stravovacích a pohybových návykov. Sústredíme sa na zistenie pôvodu nadváhy a následnú nápravu. Využívame rôzne psychoterapeutické prostriedky, hlavne hypnózu, pomocou ktorej sa pôvodné zdeformované návyky v stravovaní zmenia šesťkrát rýchlejšie ako pri klasickom učení. Pomocou 12-dňového pobytu sa človek za krátky čas môže zbaviť zlozvykov pri stravovaní a opäť reaguje na vrodené signály organizmu.

Počas pobytu sa venujeme nielen zmene stravovacích návykov, ale aj tých pohybových formou cvičenia v bazéne i v telocvični. K psychickej pohode pri chudnutí prispievajú spoločné večerné programy zamerané na introspekciu a pochopenie príčin nadváhy, počas ktorých klientov naučíme zvládať aj náročné životné situácie v súkromnej i pracovnej oblasti. O fyzickú pohodu sa postará rehabilitačný personál a fyzioterapeuti a večerná tancovačka.
          Pobyt začína v nedeľu nástupom v čase od 14:00 – 17:30 hod., kedy sa ubytujete, absolvujete vstupnú lekársku prehliadku a registráciu u nás. Už v deň nástupu si môžete zaplávať v hotelovom bazéne s minerálnou vodou. Ukončenie pobytu je v piatok obedom.

Termíny:

26. február až 07. marec 2024

28. máj  až  08. máj 2024

06. október až 18. október 2024

Kontakt

Ambulancia Levice                           Ambulancia Trnava

Ul. sv. Michala 4                   Družba, detská časť, 1. posch., č. dv. 135

3.poschodie                                    Starohájska 1

Levice                                                Trnava

Telefonický kontakt:

PhDr. Zuzana Bieliková   0905 276 171

Mgr. Katarína Bieliková   0917 103 802