Pobyty

Organizujeme psychorehabilitačné pobyty v pokojnom prostredí kúpeľného mestečka Dudince v liečebnom dome Diamant zamerané na komplexnú zmenu  stravovacích a pohybových návykov. Sústredíme sa na zistenie pôvodu nadváhy a následnú nápravu. Využívame rôzne psychoterapeutické prostriedky, hlavne hypnózu, pomocou ktorej sa pôvodné zdeformované návyky v stravovaní zmenia šesťkrát rýchlejšie ako pri klasickom učení. Pomocou 12-dňového pobytu sa človek za krátky čas môže zbaviť zlozvykov pri stravovaní a opäť reaguje na vrodené signály organizmu.

Počas pobytu sa venujeme nielen zmene stravovacích návykov, ale aj tých pohybových formou cvičenia v bazéne i v telocvični. K psychickej pohode pri chudnutí prispievajú spoločné večerné programy zamerané na introspekciu a pochopenie príčin nadváhy, počas ktorých klientov naučíme zvládať aj náročné životné situácie v súkromnej i pracovnej oblasti. O fyzickú pohodu sa postará rehabilitačný personál a fyzioterapeuti a večerná tancovačka.
          Pobyt začína v nedeľu nástupom v čase od 14:00 – 17:30 hod., kedy sa ubytujete, absolvujete vstupnú lekársku prehliadku a registráciu u nás. Už v deň nástupu si môžete zaplávať v hotelovom bazéne s minerálnou vodou. Ukončenie pobytu je v piatok obedom.

Termíny:

7. február až 17. február 2023

2. máj  až 12. máj 2023

01. október až 13. október 2023

Pracovné činnosti

Klinická psychológia:

  • Diagnostika intelektu
  • Diagnostika osobnosti
  • Diferenciálna diagnostika
  • Diagnostika pre potreby sociálnej poisťovne
  • Diagnostika psychickej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní a streliva
  • Diagnostika psychickej spôsobilosti pre výkon rôznych povolaní

 

Dopravná psychológia

 

 

Psychoterapia

  • Neurózy a úzkostné stavy
  • Liečba obezity pomocou hypnózy
  • Poruchy správania u detí a dospievajúcich
  • EEG Biofeedback terapia

Psychorehabilitačné pobyty

Organizujeme psychorehabilitačné pobyty v pokojnom prostredí kúpeľného mestečka Dudince v liečebnom dome Diamant zamerané na komplexnú zmenu  stravovacích a pohybových návykov. Sústredíme sa na zistenie pôvodu nadváhy a následnú nápravu. Využívame rôzne psychoterapeutické prostriedky, hlavne hypnózu, pomocou ktorej sa pôvodné zdeformované návyky v stravovaní zmenia šesťkrát rýchlejšie ako pri klasickom učení. Pomocou 12-dňového pobytu sa človek za …

O nás

Sme súkromná psychologická ambulancia s miestom výkonu činnosti v Leviciach a v Trnave.  Pracujeme v oblasti klinickej psychológie, dopravnej psychológie, individuálnej psychoterapii a hypnoterapie. Venujeme sa tiež EEG Biofeedback terapii, ktorá pomáha zbaviť sa rôznych psychických ťažkostí po vyčerpaní, po úrazoch hlavy, prípadne po prekonaní náhlej cievnej mozgovej príhody. U detí je táto metodika vhodná tam, kde sa objavia poruchy reči, poruchy učenia, dysgrafie, dyslexie, dysortografie, nočné pomočovania, ľahká mozgová dysfunkcia a pod.

Dlhoročne sa venujeme problematike obezity, ktorú ponímame komplexne, pričom využívame hlavne psychoterapeutické prostriedky a prístupy a v našich kurzoch spojené s kompletnou fyzickou rehabilitáciou v liečebných kúpeľoch.

Pobyty

Organizujeme psychorehabilitačné pobyty v pokojnom prostredí kúpeľného mestečka Dudince v liečebnom dome Diamant zamerané na komplexnú zmenu  stravovacích a pohybových návykov. Sústredíme sa na zistenie pôvodu nadváhy a následnú nápravu. Využívame rôzne psychoterapeutické prostriedky, hlavne hypnózu, pomocou ktorej sa pôvodné zdeformované návyky v stravovaní zmenia šesťkrát rýchlejšie ako pri klasickom učení. Pomocou 12-dňového pobytu sa človek za krátky čas môže zbaviť zlozvykov pri stravovaní a opäť reaguje na vrodené signály organizmu.

Počas pobytu sa venujeme nielen zmene stravovacích návykov, ale aj tých pohybových formou cvičenia v bazéne i v telocvični. K psychickej pohode pri chudnutí prispievajú spoločné večerné programy zamerané na introspekciu a pochopenie príčin nadváhy, počas ktorých klientov naučíme zvládať aj náročné životné situácie v súkromnej i pracovnej oblasti. O fyzickú pohodu sa postará rehabilitačný personál a fyzioterapeuti a večerná tancovačka.
          Pobyt začína v nedeľu nástupom v čase od 14:00 – 17:30 hod., kedy sa ubytujete, absolvujete vstupnú lekársku prehliadku a registráciu u nás. Už v deň nástupu si môžete zaplávať v hotelovom bazéne s minerálnou vodou. Ukončenie pobytu je v piatok obedom.

Termíny:

7. február až 17. február 2023

2. máj  až 12. máj 2023

01. október až 13. október 2023

Kontakt

Ambulancia Levice                           Ambulancia Trnava

Poliklinika, 6. posch.                         Poliklinika Družba, detská časť, 1. posch., č. dv. 135

SNP 19                                               Starohájska 1

Levice                                                Trnava

Telefonický kontakt:

036/633 29 51, 036/6379 432

PhDr. Zuzana Bieliková   0905 276 171

Mgr. Katarína Bieliková   0917 103 802